Požár stohu - Velké Zboží

Dne 4.9. 2010 v 16:55 hod. operační středisko Mladá Boleslav povolala SDH Pátek k zásahu u požáru stohu na školním statku ve Velkém Zboží. Velitel Jan Bureš svolal výjezdovou jednotku, která se sešla do 15 minut, vzhledem k nepřítomnosti obou řidičů výjezdového automobilu CAS-25 Škoda 706 RTHP byla jednotka schopna výjezdu v 17:35. Po příjezdu k požáru 17:45 se velitel SDH Pátek nahlásil veliteli zásahu HSZ Poděbrady, který rozhodl o dalším postupu. SDH Pátek začal doplňovat vodu pomocí CAS-25 libické Tatře 806. Po zvážení taktiky a po dohodě s velitelem zásahu SDH Pátek vystřídal SDH Libici na dvou proudech C, poté byl proveden průzkum a přistoupilo se k vlastnímu hašení požárů (lokálních, centrálního). Likvidace požáru probíhala až do 3. hodiny ranní, kdy velitel zásahu rozpustil většinu jednotek. Členové SDH Pátek společně s SDH Velké Zboží převzali požářiště, u kterého likvidovali lokální požáry a dozorovali celý objekt požáru. Kolem půl osmé ráno po dohodě s velitelem zásahu, kdy byla ukončena likvidace a dozor, poté i SDH Pátek byl odvelen zpět na základnu, kde po příjezdu proběhla údržba techniky.

Informace o zásahu: Použitá hasiva - voda, objem hasiv - 304 000 litrů, počet zasahujících jednotek - 7, doba likvidace s dozorem - 13 hodin, počet zasahujících členů SDH Pátek - 7.

Velitel Jan Bureš, strojník Stanislav Bukovjan st.