Historie SDH Pátek

Psal se rok 1888, kdy zdejší domkáři a rolníci založili hasičský sbor, v té době hasičskou jednotu - stalo se tak přesně dne 19. února 1888 a hasičská jednota čítala 53 členů. Místní občané měli podporu u starosty obce pana Václava Nováka a také u páteckého učitele pana Antonína Kruliše. Zakládající členové hasičské jednoty byli: pan Václav Bulušek, Josef Kačírek, Jan Charvát, Matěj Bíma a František Votava. V roce 1888 stálo v obci Pátek 70 domů, ve kterých žilo celkem 440 obyvatel.
Prvním velitelem byl zvolen pan František Votava a starostou pan Jan Charvát. V následujícím roce 1889 Obec Pátek zakoupila hasičům ruční stříkačku taženou koňským potahem. V roce1892 byla na pozemku vedle staré školy postavena první hasičská zbrojnice.
Hasičská župa poděbradská, zvaná Jiří, byla založena roku 1899. Do ní patřily: Poděbrady, Pátek, Choťánky, Kouty, Opolany, Sány, Písková Lhota, Vrbová Lhota a Sokoleč. Starostou hasičské župy byl zvolen pan Macků z Poděbrad a jeho náměstkem se stal pan Jan Charvát z Pátku. Tehdejší hasiči se zúčastňovali i kulturních akcí. Mezi ně patřilo i odhalení pomníku páteckého rodáka, spisovatele a kantora Bohuslava Jandy dne 12.září1892. Z Poděbrad byl vypraven velkolepý průvod do Pátku. V čele průvodu šla hudba Sokola kolínského, pak členové jednoty sokolské a hasičské. U slavobrány přivítal hosty starosta obce Pátek, pan Jan Charvát. Hasiči se také zúčastnili otevření nové školy v Pátku v roce 1895. První hasičský ples se pořádal v roce 1898. Čistý zisk z plesu byl 29 zlatých a 29 krejcarů. Z této částky byly panem Antonínem Nejedlým zakoupeny obleky v hodnotě 21 zlotých a 65 krejcarů. Hasiči museli v tu dobu likvidovat i několik požárů v obci.
Například:
V roce 1896 zapálil blesk obytné stavení číslo popisné 37 pana Novotného.
7. září 1898 za velké vichřice vypukl založený požár u pana Charváta v čísle popisném 27.
20. srpna 1902 v konírně u pana Serbuse v čísle popisném 6 zahynulo při požáru17 kusů dobytka.
17. června 1904 vypukl požár na Skalce, kde zničil domy číslo popisné: 51, 48, 56 a17.
20. ledna 1908 zapálil pan Michálek stavení číslo popisné 2 a poté se oběsil.
13. září 1913 o posvícení vznikl požár v panské stodole číslo popisné 7.


Členové hasičského sboru se zúčastnili roku 1922 v Pátku odhalení památníku padlých za 1. světové války. Na tento pomník přispěli částkou 300,- korun.
Hasičský sbor měl v té době dva trubače, pana Josefa Znamínka a pana Josefa Šafránka. Jako ohlašovny požáru sloužily v Pátku dvě stanoviště, kde na sloupech byly umístěny kolejnice. Jedna byla na Kratinkách u čísla popisného 45 a druhá se nacházela u čísla popisného 14. Na poplach se zvonilo i na zdejší zvoničce.
V roce 1924 žilo v Pátku 630 obyvatel ve 113 domech. V těchto letech vstoupilo do hasičského sboru mnoho nových členů. Byli to: bratři Josef a František Zikmundovi, bratři Jaroslav a Miroslav Kolbabovi, pan Veselý Jaromír, pan Charvát Jan, pan Novotný Václav, Kroupa Josef, Klanc Josef, Čech Josef, Svoboda Jaroslav a Šafránek Josef.
Hasičský sbor měl v tu dobu 39 členů. Někteří z těchto členů byli aktivní až do sedmdesátých let minulého století.
V roce 1934 byla starostou obce Pátek panem Ladislavem Fajmanem zakoupena motorová stříkačka značky Stratílek. Tato stříkačka byla prvně použita při hašení požáru, který vznikl ve dvě hodiny ráno v domě číslo popisné 43.
Prvním strojníkem hasičského sboru v Pátku se stal pan Josef Kroupa. Tato stříkačka se vyznamenala i při velkých požárech v Poděbradech. Například při likvidaci ohně: mlýna, Gerhartovy vily, olejny a hospodářského družstva, při kterém zahynul pan Emil Votava z Pátku číslo popisné 68. Dopravu zajišťoval svým autem pan Zajíček – zahradník. V té době žilo v obci Pátek 612 obyvatel v 140 domech.

Ve čtyřicátých letech dvacátého století došlo k dalšímu omlazení našeho sboru, do řad hasičů přibyli: pan Josef Kláštěrský, Josef Hotovec, Josef Čech, Bohuslav Kroupa, Vratislav Müller, Zdeněk Karbusický, Karel Aron, František Šťastný, Josef Znamínko ml. a Josef Voheň.

Také v následujících letech zasahovali hasiči u mnoha požárů v Pátku, například:
15. června 1935 ve 4 hodiny ráno vznikl požár v domě pana Jana Šťastného v čísle popisném 77, oheň byl během dvou hodin našimi hasiči zdolán.
Dne 4. listopadu ve 3 hodiny odpoledne shořel dům pana Karla Procházky číslo popisné 149. Požár vznikl z elektrického zkratu.
V měsíci květnu 1946 na Boží hod svatodušní ve 3 hodiny odpoledne shořel z neznámé příčiny u pana Václava Votavy z čísla popisného 12 včelín, ve kterém bylo 60 úlů včel.

Po panu Charvátovi byl zvolen starostou hasičů pan Josef Zajíček. Dalším starostou páteckých hasičů se stal pan František Zikmund, který tuto funkci zastával více jak 30 let a po odstoupení byl zvolen čestným předsedou hasičského sboru. Jako velitelé jednotky se v průběhu let vystřídali: pan Josef Kroupa, Bohuslav Kroupa a Karel Bek. Funkci pokladníka dlouhá léta zastával pan Jaroslav Svoboda.
V šedesátých letech dvacátého století byl zvolen novým velitelem hasičů pan Vratislav Mülller a nastal další nárůst členů do sboru. Hasiči se zúčastňovali všech cvičení tehdejšího čtvrtého okrsku.
V roce 1962 byla zbourána stará hasičárna a během dvou let postavena nová. Po panu Zikmundovi převzal v roce 1966 funkci starosty hasičů pan Milan Svoboda a také bylo zakoupeno 15 nových vycházkových uniforem. V této době měl sbor 40 členů. V pátku se stalo tradicí, že se hasiči pravidelně účastnili pohřbů zdejších občanů.
V červnu roku 1968 se hasičský sbor zúčastnil v Senicích oslav při odhalení památníku parašutistům, kteří provedli atentát na Heydricha. Oslavy 50. výročí založení Československé republiky proběhly v roce 1968 také v Pátku. Slavnostní průvod byl vypraven od požární zbrojnice a vedl k národnímu výboru, kde byly vysazeny dvě lípy - Dubčeka a Svobody.

Roku 1970 byla zakoupena hasičská stříkačka PS 12 a auto Tatra 805, které dlouho nesloužilo. Později bylo koupeno hasičské auto Robur. V sedmdesátých letech dvacátého století hasiči v Pátku prováděli sběry železa a z těchto peněz pak pořádali kulturní akce. Byly to například pravidelné jarní a podzimní výlety po hradech a zámcích. Na podzim se účastnili Pošumavských posvícení v pražské Lucerně. Tyto akce byly hojně navštěvovány. V těchto letech měl velký podíl na chodu sboru pan Josef Znamínko st., který vykonával funkci okresního jednatele hasičů.
Dne 10. ledna 1971 ve čtvrt na 6 ráno vypukl požár u pana Ladislava Fajmana v čísle popisném 25. I když byla stříkačka připravená, velitel zásahu z Poděbrad nedal příkaz k čerpání vody, protože ten den byl mráz -21C. Hasiči se zúčastnili záchranářských prací.
V květnu 1972 hořelo dvakrát na Blatě, tyto požáry byly úmyslně založeny. V roce1975 hasiči pomáhali také při povodních v Odřepsích, kde byla protržena hráz rybníka a voda zatopila sklepy okolních domů.
Ve funkci starosty hasičů se v následujících letech ještě vystřídali: pan Bohuš Hrubý, pan Miroslav Kroupa a do dnešní doby pan Stanislav Bukovjan.