SDH Pátek – družstvo žen

Ženské družstvo SDH Pátek vzniklo v lednu 2013, na první výroční schůzi. Díky přátelské atmosféře a nadšení pro hasičský sbor čítá k nynějšímu datu ženské hasičské družstvo SDH Pátek celkem 11 členek. Ty se rozhodly družstvo pojmenovat „Kvítka“ a vybavily se růžovými soutěžními tričky se znakem SDH Pátek. Pátecká Kvítka se již zúčastnila první hasičské soutěže ve Všechlapech, odkud si dokonce přivezla svůj první pohár za hezké 3. místo. Na letošní Polabskou ligu si ještě ženské družstvo netrouflo, ale příští rok se již určitě zúčastní. V letošním roce pořádal SDH Pátek oslavy 125. výročí od svého založení, kde se utkala družstva žen a mužů SDH Pátek. K překvapení všech zvítězily o pár sekund ženy, což největší radost udělalo starostovi SDH Pátek panu Bukovjanovi. Ženské družstvo trénuje nárazově kvůli časovému vytížení členek, avšak na každém tréninku nechybí pomoc v podobě mužského družstva, bez kterého by se Kvítka neobešla :). Letos čeká ženské družstvo ještě jedna soutěž, a to poslední sání v Pňově, kde poměří své síly již s mnohem větší konkurencí.

V případě zájmu o vstup do ženského družstva nám prosím napište na naše facebookové stránky SDH Pátek nebo na email sdhpatek@email.cz.