MH Pátek - kroužek mladých hasičů Pátek

Mladí hasiči (MH) v obci Pátek je součástí sboru dobrovolných hasičů (SDH)v obci Pátek, který je samostatnou jednotkou sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Náplní kroužku mladých hasičů je vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), ale také se naučí vázaní základních uzlů, základy zdravovědy, azimut, orientaci mapy a další dovednosti, které využijí i v osobním životě. V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Nedílnou součástí náplně pro dětskou aktivitu v kroužku je účast na sportovních soutěží, v nichž mezi sebou soutěží jednotlivé kolektivy mladých hasičů z celého okresu a také účast v celostatní soutěži Plamen.

MH Pátek - historie, současnost

V roce 2008 vznikl u SDH Pátek kroužek mladých hasičů. Nejdříve měl 8 členů, v prvním roce už kroužku docházelo 14 dětí a k dnešnímu dni je na OSH Nymburk evidováno 32 mladých hasičů, kteří jsou rozděleni do 3 kategorií – přípravka, mladší a starší. Do přípravky dochází celkem 12 dětí, mladších dětí je také 12 a ve skupině starších je celkem 8 dětí. Děti se od roku 2009 účastní všech možných soutěží v požárním útoku na okrese Nymburk, a také Polabské ligy, která se skládá z 5. soutěžních kol. Od roku 2010 také všechna družstva soutěží v okresním kole celostátní hry Plamen, která se skládá ze závodu požárnické všestrannosti, štafety 4 x 60 m, štafety 400 m s překážkami CTIF, štafety požárních dvojic, dále děti soutěží v požárním útoku s překážkami CTIF a klasickém požárním útoku.

MH Pátek - vedoucí

Kroužek mladých hasičů vedou manželé Kateřina a Jiří Šafránkovi v obci Pátek, a s družstvy přípravky jim od září 2011 pomáhá slečna Renata Kolbabová, která v srpnu 2011 úspěšně splnila zkoušky na post vedoucí mladých hasičů, a také Denisa Haltuchová, která se stala v srpnu 2011 instruktorkou.