SDH Pátek

Sbor dobrovolných hasičů v obci Pátek.

Dobrovolní hasiči dnes působí téměř v každé obci a mnohde už od 2. poloviny 19. století má jejich činnost výrazný vliv na každodenní život obyvatel dané lokality. Primární funkcí hasičských sborů bylo hašení požárů a s tím související ochrana života a majetku občanů, ta se však v průběhu let proměnila. Tuto funkci dnes mají na starost především profesionální sbory a dobrovolní hasiči svou práci postupně více zaměřili na preventivní činnost, práci s mládeží nebo požární sport.
Kromě rozvíjení vlastních hasičských tradic včetně soutěží v hasičských dovednostech hrají hasiči důležitou roli jako pořadatelé rozličných kulturních společenských akcí pro obec nebo i širokou veřejnost.

SDH Pátek nabízí své služby občanům - např. čištění studní, dodávku velkého množství vody či odborné kácení dřevin. Nedílnou úlohou SDH Pátek je ve spolupráci s obcí preventivní požární program pro místní občany a samozřejmě také pomoc v případě požáru nebo přírodních katastrof jako byla např. pomoc s likvidací škod občanům a obci po orkánu Emma.

Požární řád obce Pátek

Aktualizovaný požární řád obce Pátek ze dne 10.10. 2007.
Požární řád obce Pátek (PDF)

Důležité: evidence pálení odpadu

Pro více informací pokračujte zde a nebo přímo do aplikace EVIDENCE PÁLENÍ

Další důležité informace pro občany naleznete v menu vlevo.