SDH a MH Pátek

Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů a kroužku mladých hasičů v obci Pátek.

Zde naleznete informace o sboru dobrovolných hasičů Pátek (dále jen SDH Pátek) včetně historie, zásahů SDH Pátek při požárech (likvidace škod apod.) a nabídky služeb občanům obce.
Občané obce Pátek zde naleznou důležité informace z oblasti požární ochrany, informace o požární prevenci, ochrany zdraví a majetku.

Mladí hasiči Pátek

Stránky jsou z větší části věnovány kroužku mladých hasičů při SDH Pátek a tedy hasičskému sportu pro mladé. Mladí hasiči zde naleznou materiály pro jejich výuku (znalostní soutěže, plnění odznaků odbornosti, atd.), ale také přehled dosavadních úspěchů v jednotlivých kategoriích a to jak v lokálních, tak i v celostátních hasičských soutěžích. Na stránkách jsou různé fotogalerie pro SDH i MH Pátek, podrobnější a aktualizované fotogalerie jsou na stránkách Facebook (odkaz je na každé stránce vlevo dole).

Informace pro občany obce Pátek

Pro více informací pokračujte zde

Nebo pokračujte přímo na vybrané stránky věnované požární prevenci pro občany:

Informace, Požární Prevence, Pálení odpadu, Hlásiče požáru