Pátecké jiskření

120. výročí SDH Pátek sklidilo velký úspěch a kladné ohlasy, což vedlo k přípravě nové akce Pátecké jiskření. První ročník soutěže. resp. akce Pátecké jiskření představil originální nápad spojení soutěžních disciplín dospělých a dětí - tzv. smíšená družstva. Vedle klasického požárního útoku se soutěží i v zábavné disciplíně "útok naruby", kdy se startuje od terče - tedy vše vlastně pozpátku. Nápad na netradiční závod, který jde proti stereotypu, se zrodil v hlavě Jiřího Šafránka.

Obec vydává Pátecký plátek, kde lze najít zprávy o činnosti a akcích SDH a MH Pátek.

23.6.2012 4. ročník akce Pátecké jiskření

Popis akce připravujeme

28.5.2011 3. ročník akce Pátecké jiskření

Opět po roce se koncem května konal 3. ročník hasičské akce Pátecké jiskření. Letos poprvé se zúčastnilo více družstev mladých hasičů (celkem 15) než družstev SDH (jen 3), protože většina SDH pořádala ve svých lokalitách dětské dny. Mladí hasiči přijeli z Křečkova,Vestce,Velkého Zboží a za místní pátecké mladé hasiče startovala celkem 4 družstva – 1x kategorie starší, 2x kategorie mladších a 1 x kategorie přípravka. V kategorii SDH startovala 2 místní družstva – SDH Pátek a Fotrtým – naši tatínci a přijel jenom SDH Kluk.
Po slavnostním nástupu, proběhly 2 pokusy mladých hasičů všech kategorií, potom pauzu na odpočinek vyplnil kouzelník Ray Salman, který zapojil do kouzel i děti a na konci svého představení tvaroval z balónků zvířata a ten kdo ho poznal, si jeho výtvor odnesl domů. Potom následovaly dva pokusy požárních útoků SDH. Po jejich ukončení byla pauza na oběd, kde všichni mohli ochutnat naše palačinky se šlehačkou a čokoládovou polevou, párek v rohlíku nebo šunkovou klobásu. Po vydatném obědě se družstva zapojila do soutěže smíšených družstev, kde byla vytvořena družstva rodičů a MH přípravek a potom družstva MH mladších s SDH a MH starší soutěžili sami za sebe. Některé disciplíny oproti loňskému roku byly nové a některé zůstaly stejné. Když soutěž skončila, tak se všichni mohli seznámit s vybavením zásahové jednotky Policie ČR a také zde byl psovod pan Baloun, který ukázal se svými psy zajímavé kousky.
Okolo 14,30 hodiny proběhla soutěž pro diváky, která byla vyhlášena poprvé a týkala se rozhození a smotání 15 m hadice na čas – celkem se zúčastnilo 7 diváků. Po ukončení byly už připraveny požární útoky na ruby ve všech kategoriích. Jako poslední před vyhlášením byla připravena ukázka HZS Českých drah Nymburk, kde hasiči ukázali vyproštění zraněného řidiče při dopravní nehodě 2 automobilů, kde jeden z nich hořel. V 16,30 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení všech disciplín a okolo 17 hodiny se všechna družstva rozjela k domovu.
Tato akce by se nemohla konat bez pomoci většiny rodičů MH hasičů, kteří pomohli s její organizací, dále bez sponzorů, díky kterým jsme měli pro zúčastněná družstva zajímavé ceny, také díky panu Novotnému, který celý den měřil časy, paní Antošové – hlavní rozhodčí a členům SDH Pátek a dalším – za tuto pomoc patří všem veliké poděkování.

Zdroj: Pátecký plátek 3/2011

19.6.2010 2. ročník akce Pátecké jiskření

V sobotu 19.06.2010 se konal v areálu místního fotbalového hřiště 2. ročník akce Pátecké jiskření. Program celého soutěžního dne byl velmi náročný, ale všechna soutěžní družstva vše zvládla bez větších problémů.
Začátek byl už v 8,00 hodin, kdy proběhlo slavnostní uvítání a nástup všech soutěžních družstev, kterého se zúčastnil i starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek. Hned potom začalo 1. kolo pokusů v požárním útoku všech kategorií, které skončilo okolo 10,00 hodiny.
Než začaly druhé pokusy, tak zde proběhla asi hodinová ukázka sokolnictví v podání p. Semeckého s manželkou. Soutěžící si tak odpočinuli a zároveň si většina vyzkoušela práci sokolíka bez rozdílu věku.
Když byly ukončeny 2. pokusy požárních útoků, následovala pauza na oběd a zároveň si mohl každý odvážlivec vyzkoušet vylézt na vysokozdvižný žebřík za odborného dohledu hasičů z SDH Městec Králové.
Okolo 13,30 hodiny začala soutěž smíšených družstev, která se skládala z deseti disciplín a jedno družstvo vždy tvořil SDH a kolektiv MH. Tyto disciplíny měly velký úspěch u všech zúčastněných soutěžících.
Po ukončení následovala ukázka historické hasičské techniky, která byla od rána k vidění na parkovišti a diváci i soutěžící si v odpoledních hodinách mohli vyzkoušet funkčnost koňské hasičské stříkačky a dále si mohli prohlédnout hasičské auto TATRA 805 s originálním vybavením hasičské techniky. Tuto techniku zapůjčil a také přivezl SDH Pečky.
Po této ukázce následovalo poslední soutěžní klání a to v méně obvyklé soutěžní disciplíně, kterou byl požární útok na ruby pro MH všech kategorií a nakonec požární útok na ruby s překážkami pro SDH. Diváci zase viděli něco jiného než klasický požární útok a soutěžící se u toho i pobavili a nakonec všechna družstva zasáhla vždy správně cíl. V době této soutěže mezi nás zavítala starostka OSH Nymburk paní Olga Blechová, která tuto akci pochválila, a nápad s požárními útoky na ruby se jí velmi líbil. Po ukončení této soutěže proběhlo slavnostní vyhlášení všech soutěží a byly předány ceny. A na úplný konec vyrobil HZS Poděbrady pro děti pěnu, které málokdo z dětí odolal.

Úspěšný den byl zakončen hasičskou taneční zábavou, kde k poslechu a tanci hrála hudební skupina GRAND

Zdroj: Pátecký plátek 3/2010

20.6.2009 1. ročník akce Pátecké jiskření

V sobotu 20. června proběhl v Pátku 1. ročník hasičských soutěží. Po slavnostním zahájení a nástupu všech družstev, proběhly hasičské útoky v kategorii dětí. Následovala ukázka výcviku policejních psů z Kynologické stanice z Kutné Hory, poté soutěžili v hasičském útoku dospělí. Odpoledne předvedl HZS ČD Nymburk přestavbu hasičského auta na podvozek, který se může pohybovat po kolejích. Pak již soutěžila smíšená družstva dospělých a dětí v netradičních disciplínách, např. stříkaní ruční vodní stříkačkou na cíl, stavění hranice z polen a překážková dráha. Následoval hasičský útok naruby dospělých a na závěr předvedl ukázku techniky HZS Nymburk s výrobou pěny.
Pátecké jiskření bylo večer zakončeno taneční zábavou s bohatou tombolou, k tanci a poslech hrála skupina pana Trnky.
Poděkování patří všem organizátorům, dobrovolníkům a hlavně sponzorům.

Zdroj: Pátecký plátek 3/2009