Motlitba hasiče

Nechť kdekoli oheň vzplane, já splním svojí povinnost pro záchranu životů,
Pane, dodej mi síly dost, v náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas,
ale i starou matku, která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím, protože povolán jsem před ohněm bližní chráním a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle má se stát, že sám život při tom ztratím požehnej
Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim, co při plnění poslání jsem
jiným lidem dal.

Amen