Nábor mladých hasičů Pátek

Chcete Vaše dítě přihlásit do kroužku MH Pátek?

Kroužek MH Pátek se svými vedoucími stále přijímá nové zájemce o hasičský sport. Vaše děti se naučí základní hasičské dovednosti, budou jezdit na soutěže v požárních útocích, ale také v celostátní soutěži Plamen. Dětí také jezdí na výlety, podnikáme exkurze k profesionálním HZS.

Věk dětí pro kategorie MH je 3-14 let a pro kategorii dorostu 15-18 let.

    V případě zájmu volejte na telefony vedoucím kroužku MH:
  • 736 620 474 - Jiří Šafránek
  • 604 380 801 - Kateřina Šafránková
  • případně e-mail: SDH-MHPatek@seznam.cz