Fotrtým – SDH Pátek

Fotrtým – SDH Pátek, je tým, který vznikl v roce 2010, na základě nápadu manželů Šafránkových, a skládá se z 90 % z tatínků našich mladých hasičů. Tatínci vstoupili do SDH, aby mohli společně s mladými hasiči jezdit po soutěžích, a zúčastnit se jednotlivých závodů v požárním útoku mimo soutěží Polabské ligy.
Nakonec se účast na soutěžích, z důvodů pracovní vytíženosti všech tatínků, omezila na naší soutěž, kde zaběhnou požární útok, aniž by trénovali, a odpoledne se společně s dětmi účastní soutěže smíšených družstev.
Fotrtým se ve velké míře podílí na trénincích, kde tatínci pomáhají s přípravou, ale i s úklidem technických prostředků, potřebných pro trénování mladých hasičů, dále jezdí s dětmi na jednotlivé závody, kde tatínci pomáhají vedoucímu Jirkovi s požární technikou.
Nesmíme zapomenout také na maminky (ve většině případů jsou to manželky našich tatínků) mladých hasičů, které nám pomáhají při závodech hlídat děti, aby se jim něco nestalo, když vedoucí Katka musí jít kvůli organizaci jinam.
Díky této spolupráci si můžeme také dovolit, dělat za rok dvě společenské akce v obci Pátek – Pátecké jiskření a Lampiónový průvod, kde rodiče většinou představují pohádkové postavy na jednotlivých stanovištích.

Fotrtým – složení

Rok 2010: Jiří Šafránek, Ondřej Horáček, Martin Müller, Bohuslav Müller, Milan Volejník, Milan Holub, Tomáš Havlina, Tomáš Limberg

Rok 2011: Jiří Šafránek, Ondřej Horáček, Martin Müller, Bohuslav Müller, Milan Volejník, Tomáš Havlina, Tomáš Limberg, Miroslav Málek

Rok 2012: Jiří Šafránek, Ondřej Horáček, Martin Müller, Bohuslav Müller, Tomáš Havlina, Tomáš Limberg, Miroslav Málek, František Stránský, Zdeněk Zeithaml