Záchrana života - obecné informace

Zdravotnická záchranná služba

ZZS dostupná na ťísňovém čísle 155. Kromě okamžitého příjmu tísňové výzvy a výjezdu sanitky má kdokoliv z volajících možnost s operátory – zdravotnickými pracovníky konzultovat postup první pomoci! Po telefonu operátor poskytuje rady, jak pomoci postiženému až do příjezdu posádky ZZS.
Rovněž velmi důležitá informace je ta, že se Zdravotnická záchranná služba nevolá jen k nejzávažnějším život ohrožujícím stavům, ale i k jiným poraněním – poranění hlavy, břicha či hrudníku, poraněním pohybového aparátu, otravám, popáleninám či náhlým neúrazovým stavům. Je vždy lépe se poradit s operátorem záchranné služby o tom, co dělat, než vlastním neuváženým transportem zhoršit zdravotní stav postiženého!

Je-li to možné, je pro rychlost záchranné akce dobré, když na vůz ZZS někdo čeká a upozorní na sebe zřetelným máváním.

Je-li potřeba nasadit do akce vrtulník, rozhoduje na základě vašeho volání operátorka. V tomto případě by měl volající vědět, že plocha pro přistání vrtulníku je přibližně 30 na 30 metrů, bez drátů vysokého napětí. Přistává-li k postiženému vrtulník, plocha musí být prázdná a je vhodné, když jeden ze zachránců na jejím okraji mává např. bílým prostěradlem. K vrtulníku se zachránce nepřibližuje, vyčká pokynů posádky.

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?

Během požáru dochází k zakouření prostoru toxickými zplodinami hoření. V důsledku nadýchání se těchto zplodin může člověk i umřít.

  Proto:
 • - v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv textilii, kterou máte momentálně po ruce (složený kapesník, šálu, svetr apod.);
 • - pokud možno navlhčete ji, ochrana bude účinnější;
 • - pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin;
 • - snažte se co nejrychleji opustit zakouřený prostor.

Co dělat v případě zasažení ohněm?

V případě zasažení ohněm se chovejte dle pravidla „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

 • Zastav se - neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) - běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv;
 • Lehni si - kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení);
 • Kutálej se - valivým pohybem se pohybujte do doby, až plameny uhasnou - kutálením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Co dělat v případě autonehody?

  Základní doporučení
 • Zajistěte označení místa nehody (výstražná světla, trojúhelník, zastavení dopravy)
 • Dbejte na vlastní bezpečnost - při pohybu ve vozovce mějte pokud možno výstražnou vestu
 • Pokud je to bezpečné, zajistěte vozidla proti pohybu a vypněte zapalování
 • Dávejte pozor na možná nebezpečí (unikající palivo, nestabilní převrácené vozidlo)
 • Není-li to nezbytné, s osobami ve vozidlech nehýbejte (hrozí poškození páteře). Výjímkou je potřeba manipulace pro poskytnutí život zachraňujících úkonů - v tomto případě se snažte co nejvíce fixovat páteř postiženého

PAMATUJ! Nejdůležitější je však vždy bezpečnost zachránce!

Poskytování první pomoci - letáky