Pro vedoucí kroužku mladých hasičů

Učební texty pro vedoucí a instruktory

Studijní materiály pro přípravu vedoucích a instruktorů kolektivu mladých hasičů k získání kvalifikace III. a II. stupně - ucebni-texty.pdf

Směrnice hry PLAMEN

Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2004 včetně výkladu
http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/mladez/Smernice_Plamen.pdf

Dodatek č. 1 ke Směrnici hry Plamen, ze dne 1. 4. 2008
http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/mladez/Dodatek_Plamen_2008.pdf

Dorost

Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1. 9. 2007 včetně výkladu
http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/mladez/smernice_pro_cinnost_dorostu_2007.pdf

Dodatek č. 1 ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, ze dne 1. 4. 2008
http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/mladez/Dodatek_dorost_2008.pdf

Testové otázky pro ročník 2010/2011
http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/mladez/test-po-2010.pdf