TITLE : SDH a MH Pátek URL : http://www.hasicipatek.cz/ SIZE : 1819 UPDATE: 2013-10-11T19:59:12Z KEYWORDS: SDH Pátek, MH Pátek, hasiči Pátek, SDH, mladí hasiči, Pátek, obec Pátek DESCRIPTION: Stránky SDH a MH Pátek - sbor dobrovolných hasičů obce Pátek a kroužek mladých hasičů při SDH Pátek. TITLE : SDH URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh.html SIZE : 1983 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Sbor dobrovolných hasičů, mladí hasiči, Pátek, hasičský sport, SDH Pátek, MH Pátek, hasiči Pátek DESCRIPTION: SDH a MH Pátek, Sbor dobrovolných hasičů v obci Pátek a kroužek mladých hasičů v obci Pátek. Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. TITLE : Informace URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/informace.html SIZE : 1127 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: hzscr, informace, Tísňová volání DESCRIPTION: Důležité informace pro obyvatele - tísňová volání v České republice a co dělat v různých krizových situacích. Informace Hasičského záchranného sboru České republiky. TITLE : Požární prevence URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/prevence.html SIZE : 12497 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Požární prevence, SDH Pátek DESCRIPTION: Požární prevence v obci Pátek - vypracováno v rámci preventivně výchovného plánu obce Pátek ve spolupráci s SDH Pátek. Požární prevence je také pravidelně uveřejňována v Páteckém plátku. TITLE : Pálení odpadu URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/paleni-odpadu.html SIZE : 3697 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: DESCRIPTION: Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých látek. TITLE : Hlásiče požáru URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/hlasice-pozaru.html SIZE : 2825 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Sbor dobrovolných hasičů, hasiči, Pátek, SDH Pátek, hlásič požáru DESCRIPTION: Hlásiče požáru a hasící přístroje aneb tzv. požární vyhláška, vysvělení, doporučení a odkazy. TITLE : Historie URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/historie.html SIZE : 8032 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: historie sdh, SDH Pátek DESCRIPTION: Historie SDH Pátek, založeno roku 1888. Hasičská jednota a sdružení dobrovolných hasičů obce Pátek okres Poděbrady. TITLE : Historie (archiv) URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/historie-archiv.html SIZE : 4774 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Historie, archiv, SDH Pátek DESCRIPTION: Naskenované materiály z okresního archivu Lysá nad Labem - dokumenty o založení SDH Pátek. TITLE : 100 let SDH URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/100-let-sdh.html SIZE : 380 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Sbor dobrovolných hasičů, hasiči, Pátek, SDH Pátek DESCRIPTION: Oslava výročí 100 let založení SDH Pátek TITLE : 120 let SDH URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/120-let-sdh.html SIZE : 2195 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Sbor dobrovolných hasičů, hasiči, Pátek, SDH Pátek DESCRIPTION: Oslava výročí 120 let založení SDH Pátek TITLE : 125 let SDH URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/125-let-sdh.html SIZE : 1848 UPDATED: 2013-10-17T11:23:14Z KEYWORDS: Sbor dobrovolných hasičů, hasiči, Pátek, SDH Pátek DESCRIPTION: Oslava výročí 125 let založení SDH Pátek TITLE : Jednotka SDH URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/jednotka-sdh.html SIZE : 619 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Sbor dobrovolných hasičů, hasiči, Pátek, SDH Pátek, JSDH Pátek, jednotka SDH DESCRIPTION: Složení jednotky SDH Pátek TITLE : SDH Ženy URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/sdh-zeny.html SIZE : 1462 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: SDH Pátek ženy, družstvo žen, SDH Pátek, hasiči Pátek DESCRIPTION: Ženské družstvo SDH Pátek TITLE : Naše technika URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/nase-technika.html SIZE : 3738 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: DESCRIPTION: SDH Pátek naše technika TITLE : Zásahy SDH URL : http://www.hasicipatek.cz/sdh/zasahy.html SIZE : 1589 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Sbor dobrovolných hasičů, hasiči, Pátek, SDH Pátek DESCRIPTION: Významné zásahy SDH Pátek TITLE : Aktuality URL : http://www.hasicipatek.cz/aktuality.html SIZE : 1395 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: SDH Pátek, MH Pátek DESCRIPTION: Aktuality SDH a MH Pátek TITLE : Mladí hasiči URL : http://www.hasicipatek.cz/mh.html SIZE : 2386 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: Mladí hasiči, kroužek mladých hasičů, Mladí hasiči Pátek, hasiči Pátek, SDH, MH Pátek DESCRIPTION: Stránky mladých hasičů v obci Pátek TITLE : Informace pro MH URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/novinky.html SIZE : 3379 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: PLAMEN, hasičská soutěž, mladý hasič, MH Pátek DESCRIPTION: Aktuální informace pro mladé hasiče a rodiče mladých hasičů. Aktuální informace pro jednotlivé týmy. TITLE : Akce URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/akce.html SIZE : 1552 UPDATED: 2013-01-29T15:56:29Z KEYWORDS: akce, rozpis, trénink, závod SDH, závod MH, hasičská soutěž, hasičský sport DESCRIPTION: Rozpis tréninků, akcí a hasičských závodů pro MH Pátek. TITLE : Závody URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/zavody.html SIZE : 1859 UPDATED: 2013-01-29T17:10:27Z KEYWORDS: rozpis závodů DESCRIPTION: Aktualní rozpis závodů průběžně doplňován, rozpis aut a posádek. TITLE : Nábor MH URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/nabor.html SIZE : 771 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: Mladí hasiči, Mladí hasiči Pátek, kroužek mladých hasičů, MH Pátek DESCRIPTION: Chcete Vaše dítě přihlásit do kroužku MH Pátek? Kroužek MH Pátek se svými vedoucími stále přijímá nové zájemce o hasičský sport. TITLE : Pátecké jiskření URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/patecke-jiskreni.html SIZE : 7836 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: Pátecké jiskření, mladí hasiči, hasičský sport, SDH Pátek, MH Pátek, hasiči Pátek, SDH a MH Pátek DESCRIPTION: TITLE : Kronika MH URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/kronika-mh.html SIZE : 2173 UPDATED: 2013-10-11T20:27:34Z KEYWORDS: DESCRIPTION: Kronika Mladých hasičů Pátek TITLE : Výsledky URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/vysledky.html SIZE : 7596 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: plamen, soutez plamen, hasičský sport, hasičské soutěže DESCRIPTION: Výsledky a tabulky hasičských soutěží pro mladé hasiče, celostátní hra PLAMEN TITLE : Úspěchy MH Pátek URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/uspechy-mh-patek.html SIZE : 14590 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: PLAMEN, hasičská soutěž, mladý hasič, MH Pátek DESCRIPTION: Úspěchy mladých hasičů Pátek v hasičských soutěžích, fotogalerie ocenění a diplomů získaných mladými hasiči Pátek během své relativně krátké existence. TITLE : Složení týmů MH URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/slozeni-tymu.html SIZE : 860 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: MH Pátek, mladí hasiči Pátek DESCRIPTION: Složení týmů mladých hasičů Pátek - MH Pátek Přípravka, MH Pátek Mladší, MH Pátek Starší TITLE : Fotrtým URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/fotrtym.html SIZE : 2145 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: fotrtým, SDH Pátek DESCRIPTION: Fotrtým – SDH Pátek, je tým, který vznikl v roce 2010, na základě nápadu manželů Šafránkových, a skládá se z 90 % z tatínků našich mladých hasičů. TITLE : Hasičské desatero URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/hasicske-desatero.html SIZE : 3091 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: DESCRIPTION: TITLE : Motlitba URL : http://www.hasicipatek.cz/mh/motlitba.html SIZE : 642 UPDATED: 2013-01-29T15:55:21Z KEYWORDS: DESCRIPTION: TITLE : Výuka MH URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka.html SIZE : 2400 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: výuka mh DESCRIPTION: Výuka mladých hasičů - teorie nutná pro mladé hasiče TITLE : Pro vedoucí URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/pro-vedouci.html SIZE : 1757 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: směrnice, mladý hasič DESCRIPTION: Informace a smšrnice pro vedoucí kroužků mladých hasičů TITLE : Vázání uzlů URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/uzle.html SIZE : 9701 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: hasičské uzle, Vázání uzlů DESCRIPTION: Seznam a popis základních uzlů pro mladé hasiče TITLE : Technické prostředky URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/technicke-prostredky.html SIZE : 314 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: Technické prostředky DESCRIPTION: Technické prostředky TITLE : Topografické značky URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/topograficke-znacky.html SIZE : 1138 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: Topografické značky DESCRIPTION: Topografické značky jsou vlastně značky zakreslené v turistických mapách a pomáhájí nám tedy s orientací v terénu. TITLE : Zdravověda URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/zdravoveda.html SIZE : 179 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: DESCRIPTION: Zdravověda pro mladé hasiče TITLE : Grafické značky URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/graficke-znacky.html SIZE : 688 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: značky PO, požární technika DESCRIPTION: Vysvětlivky grafického značení, Grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany TITLE : Hasební prostředky URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/graficke-znacky/hasebni-prostredky.html SIZE : 3141 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: Jednoduché hasební prostředky, Třídy požárů, Přenosné hasící přístroje (PHP) DESCRIPTION: Znalosti pro mladé hasiče z oblasti hasebních prostředků - Jednoduché hasební prostředky, Třídy požárů, Druhy přenosných hasících přístrojů (PHP) TITLE : Signalizace URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/signalizace.html SIZE : 1111 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: Požární signalizace, optické signály PO DESCRIPTION: Požární signalizace, optické signály PO TITLE : Záchrana života URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/zachrana-zivota.html SIZE : 4981 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: Záchrana života, první pomoc, ZZS DESCRIPTION: Záchrana života první pomoc. Důležité informace při záchraně života, co dělat když ... . Letáky první pomoci TITLE : Tísňové volání URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/tisnove-volani.html SIZE : 2589 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: DESCRIPTION: Tísňové volání v České Republice TITLE : Odznaky odborností URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/odznaky-odbornosti.html SIZE : 2731 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: odznak odbornosti, mladí hasiči DESCRIPTION: Odznaky odbornosti pro mladé hasiče TITLE : Morseova abeceda URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/morseova-abeceda.html SIZE : 1096 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: morseova abeceda DESCRIPTION: Morseova abeceda TITLE : Buzola URL : http://www.hasicipatek.cz/vyuka/buzola.html SIZE : 622 UPDATED: 2012-07-11T14:10:18Z KEYWORDS: buzola, azimut DESCRIPTION: Práce s buzolou, Postup při určování směru běhu při přesunu podle azimutu TITLE : Fotogalerie URL : http://www.hasicipatek.cz/fotogalerie.html SIZE : 7494 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: kroužek mladých hasičů, MH Pátek, SDH Pátek, fotogalerie hasičů DESCRIPTION: Fotogalerie SDH a MH Pátek. Detailnější fotografie naleznete na Facebook stránce mladých hasičů a nebo na dalších fotogaleriích. TITLE : Partneři URL : http://www.hasicipatek.cz/partneri.html SIZE : 1984 UPDATED: 2013-10-17T11:21:42Z KEYWORDS: sponzor, partner, příspěvek, kroužek mladých hasičů DESCRIPTION: Náš hlavní sponzor firma Milawaukee a také obec Pátek. Hledáme samořejmě i další sponzory pro financování chodu kroužku mladých hasičů